VAR?S VE DAMAR HASTALIKLARI MERKEZ?


Varis bacak toplardamarlar?n?n geni?lemesi, uzamas? ve büklümlü hale gelmesi olarak tan?mlan?r. Antik Yunan d?neminden bu yana bilinmekte olan bir hastal?kt?r. 2500 y?l ?nce yap?lan baz? heykellerde varisler ?ok belirgin olarak g?sterilmi?tir. Varis ile ilgili di?er ilgin? bir ?zellik do?ada yaln?zca insanlarda g?rülmesidir.

Di?er hi?bir memeli türünde saptanmam??t?r. ülkemizde sa?l?kl? istatistikler bulunmad???ndan tam s?kl???n? bilmiyoruz. Ancak bat? toplumumunda % 10-20 gibi yüksek oranda g?rülmektedir. Buradan yola ??k?larak Türkiye’de 5 milyon bireyde de?i?ik derecelerde varis oldu?u ?ng?rülebilir. Kad?nlarda erkeklerden daha s?kt?r. Ya?la birlikte varis g?rülme olas?l??? ?ok artmaktad?r

 

Formumuzu eksiksiz doldurunuz...En k?sa zamanda sizinle irtibata ge?ilecektir. ?

 

SOSYAL MEDYA

Neredeyiz ?

?stanbul üniversitesi Cerrahpa?a T?p FakültesiKalp G??üs ve Damar Cerrahisi


Telefon: +0212 414 33 28
Telefon:+0212 414 33 28
Gsm:+0532 246 00 01
E-mail: info@varis.net

Neredeyiz ?

Muayenehane-Klinik

Adres: 14Hakk? Yeten Cad.Terrace Fulya No: 13 Center 2 Kat:5 Daire:10 Fulya - ?i?li - ?stanbul (Fulya Ac?badem Hastanesi Kar??s?
Telefon: +0212 215 53 43
FAX: +458-4578
Gsm:+0532 246 00 01
E-mail: info@varis.net

gucci schoenen gucci riem prada schoenen
Viagra Generico Kamagra Italia Viagra Generico Viagra Online Cialis 20mg Viagra Rosa Kamagra 100 Mg Cialis 5 Mg
This template downloaded form free website templates